ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เลขที่ 24 ซอย สุภาพงษ์ 1 แยก 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

T.02-0234688
086-894-5550

idaluglass@gmail.com