ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

20/88 ซอยจตุโชติ 6 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

T.02-0234688
086-894-5550

idaluglass@gmail.com